ทัวร์ฮ่องกง | บริษัทัวร์ฮ่องกง | แพคแกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | hongkongmacau
 

 

ใบอนุญาต ททท. 11/06578

 
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก หรือ โทรจองผ่าน 02-542-4455
   

 

 

   
   
 

ทัวร์ฮ่องกง (HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง (HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 02 - 04 / 10 - 12 พ.ค. 57
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 11-14 พ.ค. 57
ราคา 27,900.- บาท

วันที่ 10-13 พ.ค. 57
ราคา 28,900.- บาท

วันที่ 16-19 / 23-26 พ.ค. 57
วันที่ 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 57
ราคา 26,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 11-14 , 16-19 , 23-26 , 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 57
ราคา 16,900.- บาท

วันที่ 01-04 , 10-13 พ.ค. 57
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (ครึ่งวัน) 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (ครึ่งวัน) 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 09-11 , 11-13 , 16-18 พ.ค. 57
วันที่ 23-25 , 30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 57
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 03-05 พ.ค. 57
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3วัน 2คืน (EK)

วันที่ 03 - 05 พ.ค. 57
ราคา 18,900.- บาท

วันที่ 09-11 , 11-13 , 16-18 พ.ค. 57
วันที่ 23-25 , 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 57
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์มาเก๊า (GH) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (GH) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 01-04,02-05,10-13 พ.ค. 57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (GH) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (GH) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 01-04,10-13 พ.ค. 57
ราคา 18,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 57
วันที่ 05-08 , 12-15 , 19-22 , 26-29 มิ.ย. 57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 17 - 19 , 24 - 26 , 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 57
วันที่ 28-30 มิ.ย. 57
ราคา 18,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 11-14 ก.ค. // 09-12 ส.ค. 57
ราคา 21,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 11-14 ก.ค. 57
CX750 BKK-HKG 11.10-15.00 // CX703 HKG-BKK 20.00-21.45
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 09 - 12 ส.ค. 57
CX754 BKK-HKG 12.40-16.25 //CX703 HKG-BKK 17.10-19.00
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (HX)

วันที่ 11-13 ก.ค. 57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 2-5 พ.ค. 57 (บิน EK)
ราคา 20,900 บาท
(บิน EK นัดหมายเวลา 10.00 น. EK384 BKK-HKG 13.45-17.40)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 4 วัน 3 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 4 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 03 - 06 พ.ค. 57
ราคา 22,900 บาท

วันที่ 09 - 12 ส.ค. 57
ราคา 21,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม3 วัน 2 คืน (EK) (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม3 วัน 2 คืน (EK) (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

วันที่ 10-12 พ.ค./23-25 พ.ค. 57
วันที่ 07-09, 12-14, 21-23, 27-29 มิ.ย. 57
วันที่ 05-07, 19-21, 25-27 ก.ค. 57
วันที่ 01-03, 22-24, 29-31 ส.ค. 57
ราคา 14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 05-07 เม.ย. 57
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 10-12 เม.ย. 57 (บิน HX)
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 12-14 เม.ย. 57
ราคา 28,900 บาท

วันที่ 10-12 พ.ค. 57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 4 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 01 - 05 , 09 - 13 พ.ค. 57
ราคา 20,900 บาท

วันที่ 22 - 26 พ.ค. // 19 - 23 มิ.ย. 57
วันที่ 24 - 27 ก.ค. // 21 - 25 ส.ค. 57
ราคา 18,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 10-12 พ.ค.57
ราคา 21,900 บาท

วันที่ 23-25 พ.ค.57
ราคา 20,900 บาท

วันที่ 07-09, 12-14, 21-23, 27-29 มิ.ย.57
วันที่ 05-07, 19-21, 25-27 ก.ค.57
วันที่ 01-03, 22-24, 29-31 ส.ค.57
ราคา 18,900 บาท

   
ทัวร์ฮ่องกง (BS) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) ทัวร์ฮ่องกง (BS) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK) ทัวร์ฮ่องกง (BS) ฮ่องกง-มาเก๊า-เดอะเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (EK)
   
   
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง (HD) แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (HD) แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 15-17 พ.ย. 56
ราคา 13,500 บาท

   

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์

   
   

 

ทัวร์เส้นทางอื่นๆ

 

โปรดสอบถาม

   

 

 

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
โทรจองผ่าน 02-542-4455
 

 

 

จองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบินฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

 

   

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว 11/06578 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บริษัททัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า ทราเวล จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-542-4455 แฟกส์ 02-542-4466 Hotmail: 086-355-1918
อีเมล info@hongkongmacau.co.th เว็บไซต์ www.hongkongmacau.co.th

 
| ทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |