ทัวร์ฮ่องกง | บริษัทัวร์ฮ่องกง | แพคแกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | hongkongmacau
 

 

ใบอนุญาต ททท. 11/06578

 
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก หรือ โทรจองผ่าน 02-542-4455
   

 

 

   
   
 

ทัวร์มาเก๊า (TVC05) โปรชิวชิว >> บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD]

 

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1201) ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (MM1201) ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 17-19 ม.ค./24–26 ม.ค./31 ม.ค.–02 ก.พ. 58
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD02) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD02) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 11-14,18-21,25-28 ธ.ค. 57
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD05) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 11-14,18-21,25-28 ธ.ค. 57
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD07) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ลียุนมุน 3 วัน 2 คืน (RJ)

ทัวร์ฮ่องกง (HD07) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ลียุนมุน 3 วัน 2 คืน (RJ)

วันที่ 8-10 /15-17 /22-24 /29-31 ม.ค. 58
วันที่ 5-7 /12 -14 ก.พ. 58
วันที่ 12-14 / 19-21 มี.ค. 58
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD1201) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD1201) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 21-23 / 26-28 ก.พ. 58
วันที่ 20-22 / 21-23 /22-24 มี.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM1102) ฮ่องกง Countdown 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (MM1102) ฮ่องกง Countdown 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 30 ธ.ค.–1 ม.ค. 58
ราคา 16,500.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM1103) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (OX)

ทัวร์ฮ่องกง (MM1103) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (OX)

วันที่ 25-28 ธ.ค. 57
ราคา 14,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH01) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 21-24 พ.ย./28พ.ย.-01ธ.ค 57
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 05-08 ธ.ค. 57
ราคา 29,900 บาท

วันที่ 07-10 ธ.ค. 57
ราคา 28,900 บาท

วันที่ 28-31 ธ.ค. 57
ราคา 35,900 บาท

วันที่ 31 ธ.ค.-03 ม.ค 58
ราคา 39,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH02) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-เข้าพักคืนแรกเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 04-07 ธ.ค. 57
ราคา 29,900 บาท

วันที่ 30 ธ.ค.-2 ม.ค. 57
ราคา 38,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH03) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 (TG)

วันที่ 29 ธ.ค.–01 ม.ค. 58
ราคา 33,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH04) ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 01-04 ม.ค. 58
ราคา 31,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH05) ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 02-05 ม.ค. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH09) ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 26-28 ธ.ค. 57
ราคา 18,900.- บาท

วันที่ 29-31 ธ.ค. 57
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 58 // วันที่ 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 57
ราคา 23,900.- บาท

วันที่ 02-04 ม.ค. 58
ราคา 22,900.- บาท (บิน TG)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH10) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 31 ธ.ค.-02 ม.ค.58
ราคา 24,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH11) ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 30 ธ.ค.-1 ม.ค. 58
ราคา 24,900 บาท

วันที่ 02-04 ม.ค. 58
ราคา 23,900 บาท (บิน TG)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH12) ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 31 ธ.ค.-02 ม.ค.58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH13) ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 30 ธ.ค.-1 ม.ค./02-04 ม.ค.58
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH14) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเซี่ยน 4 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 12-15 ธ.ค./19-22 ธ.ค. 57
ราคา 28,900 บาท

วันที่ 26-29 ธ.ค. 57
ราคา 31,900 บาท

วันที่ 27-30 ธ.ค. 57
ราคา 33,900 บาท

วันที่ 28-31 ธ.ค. 57
ราคา 35,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1115) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 12-15 ธ.ค./19-21 ธ.ค. 57
ราคา 18,900 บาท

วันที่ 26-29 ธ.ค. 57
ราคา 20,900 บาท

วันที่ 27-30 ธ.ค./28-31 ธ.ค./02-05 ม.ค. 58
ราคา 22,900 บาท

วันที่ 29 ธ.ค.-01 ม.ค./01-04 ม.ค. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1116) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 04-07 ธ.ค./05-08 ธ.ค. 57
ราคา 18,900 บาท

วันที่ 07-10 ธ.ค. 57
ราคา 17,900 บาท

วันที่ 29 ธ.ค.-01 ม.ค./ 30 ธ.ค-02 ม.ค. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1201) ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1201) ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 29 ธ.ค.–01ม.ค. 58
ราคา 25,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH1101) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH1101) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 23 -26 ม.ค.,30 ม.ค.-02 ก.พ. 58
วันที่ 06-09 ก.พ., 27 ก.พ.- 02 มี.ค. 58
วันที่ 06-09,13-16, 20-23 มี.ค. 58
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH1102) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH1102) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 23 -26 ม.ค.,30 ม.ค.-02 ก.พ. 58
วันที่ 06-09 ก.พ., 27 ก.พ.- 02 มี.ค. 58
วันที่ 06-09,13-16 20-23 มี.ค. 58
ราคา 19,900 บาท


ทัวร์ฮ่องกง (GH1103) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH1103) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 30 ธ.ค. –01ม.ค. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH1104) ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH1104) ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 29 ธ.ค. -01 ม.ค. 58
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH1105) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH1105) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 31 ธ.ค. – 02ม.ค. 58
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 30 ธ.ค.–01ม.ค. 58

ทัวร์ฮ่องกง (GH1201) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 30 ธ.ค.–01ม.ค. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH01) มาเก๊า-ฮ่องกง-2 สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค+ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (GH01) มาเก๊า-ฮ่องกง-2 สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค+ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 58
ราคา 30,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH02) มาเก๊า-ฮ่องกง-2 สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค+ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ฮ่องกง (GH02) มาเก๊า-ฮ่องกง-2 สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค+ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 58
วันที่ 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 58
ราคา 30,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH03) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH03) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 04-07 ธ.ค. 57
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 09-12 ต.ค. 57
**(บิน HX772 : BKKHKG 11.25-15.30// HX773 : HKGBKK 23.15-00.55+1)**
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH05) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH05) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 23-25,24-26 ม.ค. 58
วันที่ 30 ม.ค.-01 ก.พ.58 // 31 ม.ค.-02 ก.พ. 58 // 06-08,07-09 ก.พ. 58
วันที่ 06-08,07-09,13-15,14-16,21-23,28-30 มี.ค. 58
ราคา 17,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH06) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (EK) (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง (GH06) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (EK) (พักเซินเจิ้น 2 คืน)


วันที่ 13-15 ธ.ค. 57
ราคา 14,900 บาท

วันที่ 15-17/ พ.ย. 57
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH11) ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา–ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (GH10) ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา–ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 58 (BUS 1)
วันที่ 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 58 (BUS 2)
ราคา 29,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH12) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (GH11) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 30 ธ.ค. -02 ม.ค. 58
วันที่ 31 ธ.ค. -03 ม.ค. 58
ราคา 34,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (GH13) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (GH12) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 58
วันที่ 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 58
ราคา 28,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (GH14) มาเก๊า-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (GH13) มาเก๊า-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (GH) มาเก๊า-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (GH14) มาเก๊า-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 04-07 ธ.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC1101) โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (NX)

วันที่ 3-6,8-11,10-13,15-18,22-25,24-27 ม.ค.,29 ม.ค.-1 ก.พ.,30 ม.ค.-3 ก.พ. 58
วันที่ 14-17 ก.พ. 58
วันที่ 5-8,7-10,12-15,14-17,19-22,21-24,26-29 , 28-31 มี.ค. 58
ราคา 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน CX)

วันที่ 14-16 ธ.ค. 57
ราคา 11,499 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (TVC1103) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 15-17/16-18/25-27 ธ.ค. 57
ราคา 13,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน คืน (EK) พักฮ่องกง 2 คืน - นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา

ทัวร์ฮ่องกง (TVC1104) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน คืน (EK) พักฮ่องกง 2 คืน - นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา

วันที่ 5-7 ธ.ค. 57
ราคา 21,999 บาท

วันที่ 30 ธ.ค.- 1 ม.ค. 58
ราคา 23,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC1105) มาเก๊า-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 4-7 ธ.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC1106) มาเก๊า-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 58
ราคา 24,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC1107) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 30 ธ.ค. -01 ม.ค. 58
ราคา 29,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC1108) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 30 ธ.ค.-02 ม.ค./31 ธ.ค.-03 ม.ค. 58
ราคา 34,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC1109) ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (TVC1109) ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 7-10 ธ.ค. 57
ราคา17,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง ครบสูตร 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ01) ฮ่องกง ครบสูตร 4 วัน 3 คืน (EK)

เดือน ตุลาคม – มกราคม 2558
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ02) ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 31 ต.ค. – 02 พ.ย. 57
วันที่ 07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30 พ.ย. 57
วันที่ 12-14 / 19-21 / 26-28 ธ.ค. 57
ราคา 20,700 บาท

วันที่ 05 - 07 ธ.ค. 57
ราคา 24,700 บาท


วันที่ 30 ธ.ค. 57 – 01 ม.ค. 58 / 31 ธ.ค. 57 – 02 ม.ค. 58
วันที่ 02 – 04 ม.ค. 58
ราคา 30,700 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ03) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-นองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 57 // 7-9,14-16,21-23,28-30 พ.ย. 57
ราคา 22,700 บาท

วันที่ 12-14,19-21,26-28 ธ.ค. 57
ราคา 21,700 บาท

วันที่ 05 - 07 ธ.ค 57
ราคา 25,700 บาท

วันที่ 30 ธ.ค.57 – 1 ม.ค.58 // 31 ธ.ค.57 – 2 ม.ค.58 // 02 – 04 ม.ค. 58
ราคา 29,700 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ04) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-โอเชี่ยนปาร์ค 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 31 ต.ค. – 02 พ.ย. 57
วันที่ 07-09,14-16,21-23,28-30 พ.ย. 57
วันที่ 12-14,19-21,26-28 ธ.ค. 57
ราคา 22,700 บาท

วันที่ 10-12 ธ.ค. 57
ราคา 23,700 บาท

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 28,700 บาท


วันที่ 30 ธ.ค. 57-01 ม.ค. 57 // 01-03,02-04 มกราคม 2558
ราคา 32,700 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ05) ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 57
วันที่ 7-9,14-16,21-23,28-30 พ.ย. 57
วันที่ 12-14,19-21,26-28 ธ.ค. 57
ราคา 21,700 บาท

วันที่ 05 - 07 ธ.ค 57
ราคา 25,700 บาท


วันที่ 30 ธ.ค.57 – 1 ม.ค.58
วันที่ 31 ธ.ค.57 – 2 ม.ค.58 // 02 – 04 ม.ค. 58
ราคา 29,700 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 57
วันที่ 7-9,14-16,21-23 พ.ย.
วันที่ 57 28-30 พ.ย. 57
วันที่ 12-14,19-21,26-28 ธ.ค.57
ราคา 22,700 บาท

วันที่ 5 -7 ธ.ค 57(วันพ่อ)
ราคา 25,700 บาท


วันที่ 30 ธ.ค.57 – 1 ม.ค.58
วันที่ 31 ธ.ค.57 – 2 ม.ค.58
วันที่ 02 – 04 ม.ค. 58
ราคา 30,700 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 7-9,14-16,21-23 พ.ย.57
วันที่ 28-30 พ.ย. 57
ราคา 19,700 บาท

วันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 57
วันที่ 10 – 12 ธ.ค.57 (วันรัฐธรรมนูญ)
ราคา 21,700 บาท

วันที่ 5 -7 ธ.ค 57(วันพ่อ)
ราคา 25,700 บาท


วันที่ 01 – 03 ม.ค.58
วันที่ 02 – 04 ม.ค. 58
ราคา 26,700 บาท

วันที่ 30 ธ.ค.57 – 1 ม.ค.58
ราคา 27,700 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 12-14,19-21,26-28 ธ.ค.57
ราคา 19,700 บาท

วันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 57
วันที่ 10 – 12 ธ.ค.57 (วันรัฐธรรมนูญ)
ราคา 21,700 บาท

วันที่ 5 -7 ธ.ค 57(วันพ่อ)
ราคา 25,700 บาท


วันที่ 01 – 03 ม.ค.58
วันที่ 02 – 04 ม.ค. 58
ราคา 26,700 บาท

วันที่ 30 ธ.ค.57 – 1 ม.ค.58
ราคา 27,700 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 57
วันที่ 7-10,13-16,20-23 พ.ย.57
วันที่ 27-30 พ.ย. 57
ราคา 22,700 บาท

วันที่ 4 -7 ธ.ค 57(วันพ่อ)
วันที่ 10 – 13 ธ.ค.57 (วันรัฐธรรมนูญ)
ราคา 24,700 บาท

วันที่ 18 -21 / 25 – 28 ธ.ค.57
ราคา 27,700 บาท


วันที่ 30 ธ.ค.57 – 2 ธ.ค.58
วันที่ 31 ธ.ค.57 – 3 ธ.ค.58
วันที่ 01 – 04 ม.ค.58
ราคา 30,700 บาท

   
   
   
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์มาเก๊า

Package Hongkong Super Pro x2 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

Package Hongkong Super Pro x2 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 3,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD1001) แพคเกจฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (OX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD1001) แพคเกจฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (OX)

วันที่ 25-28 ธ.ค. 57
ราคาเริ่มต้น 12,900.- บาท

แพคเกจฮ่องกง (CPH1201) Package Hongkong Happy New Year 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 04 ม.ค.-14 มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 10,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1101) แพคเกจฮ่องกง Package Super Save 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1101) แพคเกจฮ่องกง Package Super Save 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 12-15 ธ.ค. 57
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1102) แพคเกจฮ่องกง Package คุ้มสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1102) แพคเกจฮ่องกง Package คุ้มสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 12-14 ธ.ค. 57
ราคา 14,900.- บาท

วันที่ 26-28 ธ.ค. 57
ราคา 15,900.- บาท

วันที่ 27-29 ธ.ค. 57
ราคา 16,900.- บาท

วันที่ 27-29/28-30 ธ.ค. 57
ราคา 19,900.- บาท

วันที่ 30 ธ.ค.-01 ม.ค. /31ธ.ค.-02 ม.ค. 58
ราคา 20,900.- บาท

วันที่ 01-03 ม.ค./02-04 ม.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

แพคเกจฮ่องกง (HD04) แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

แพคเกจฮ่องกง (HD05) แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 15-17 พ.ย. 56
ราคา 13,500 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) Hello!!! Winter Hongkong 3 วัน 2 คืน (CX,EK)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ01) Hello!!! Winter Hongkong 3 วัน 2 คืน (CX,EK)

เดือน ตุลาคม– ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) Hello!!! Winter Hongkong 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ02) Hello!!! Winter Hongkong 4 วัน 3 คืน (EK)

เดือน ตุลาคม– ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

   

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์

ทัวร์มาเก๊า (TVC) มหกรรมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน (FD)

 

   

 

ทัวร์เส้นทางอื่นๆ

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) HUAWEI TECNOLOGIES ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

 

 

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) ZERO CARBON BUILDING (ZCB) ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

 

 

   

 

 

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
โทรจองผ่าน 02-542-4455
 

 

 

จองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบินฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

 

   

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว 11/06578 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บริษัททัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า ทราเวล จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-542-4455 แฟกส์ 02-542-4466 Hotmail: 086-355-1918
อีเมล info@hongkongmacau.co.th เว็บไซต์ www.hongkongmacau.co.th

 
| ทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |