ทัวร์ฮ่องกง | บริษัทัวร์ฮ่องกง | แพคแกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | hongkongmacau
 

 

ใบอนุญาต ททท. 11/06578

 
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก หรือ โทรจองผ่าน 02-542-4455
   

 

 

   
   
 

 

ทัวร์ฮ่องกง - นองปิง - อิสระช้อปปิ้ง(ช่วงลดทั้งเกาะ)
   

 

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง (HD0302) ฮ่องกง - นองปิง - อิสระช้อปปิ้ง(ช่วงลดทั้งเกาะ) 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 26-28 มิ.ย.58 / 7-9 / 28-30 ส.ค. 58
ราคา 16,900.- บาท

วันที่ 31 ก.ค.– 2 ส.ค. 58
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0501) ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 10-12,17-19 ก.ค. 58
ราคา 12,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0503) ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 26-29 , 27-30 มิ.ย. 58
ราคา 11,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 31 ก.ค. – 02 ส.ค. 58
ราคา 21,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0401) มาเก๊า-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (NX)

วันที่ 13-16,27-30 มิ.ย. 58
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0403) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน ( NX)

วันที่ 06-08 , 20-22 มิ.ย. 58
ราคา 10,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0405) ฮ่องกง EAZY SHOPPING 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 31 ก.ค.–02 ส.ค. 58
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0407) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 05-08/12-15/19-22/26-29 มิ.ย. 58
ราคา 25,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0408) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)


วันที่ 05-08/12-15/19-22/26-29 มิ.ย. 58
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0409) ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน (HX)

วันที่ 20-22/27-29 มิ.ย. 58
ราคา 16,900.- บาท

 

ทัวร์ฮ่องกง (GH0502) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา- SUMMER SHOPPING 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 02-05/09-12/16-19/23-26 ก.ค. 58
ราคา 20,900.- บาท

วันที่ 30 ก.ค.-02 ส.ค. 58
ราคา 22,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH05) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 07-09 , 28-30 ส.ค. 58
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0401) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 05-07 มิ.ย. 58ราคา 17,900 บาท

วันที่ 06-08 มิ.ย. 58 ราคา 16,900 บาท

วันที่ 12-14 มิ.ย. 58 ราคา 18,900 บาท

วันที่ 19-21 มิ.ย. 58 ราคา 17,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0402) ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 05-08/19-22/26-29 มิ.ย. 58
ราคา 21,900 บาท

วันที่ 12-15 มิ.ย. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0403) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 05-08/19-22/26-29 มิ.ย. 58
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 12-15 มิ.ย. 58
ราคา 27,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0404) ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 05-07 มิ.ย. 58ราคา 15,900 บาท

วันที่ 06-08 มิ.ย. 58 ราคา 14,900 บาท

วันที่ 12-14 มิ.ย. 58 ราคา 16,900 บาท

วันที่ 19-21 มิ.ย. 58 ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0502) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 58
ราคา 16,900 บาท

วันที่ 05-08/19-22/26-29 มิ.ย. 58
ราคา 15,900 บาท

วันที่ 03-06 ก.ค./17-20 ก.ค (บิน CX)
ราคา 15,900 บาท

วันที่ *30ก.ค.-02ส.ค.58
ราคา 16,900 บาท

วันที่ 07-10/ 09-12/*12-15 /* 21-24 /28-31 ส.ค. 58
วันที่ 04-07/11-14/18-21 ก.ย./09-12/16-19 ต.ค 58
ราคา 15,900 บาท

วันที่ *22-25/23-26 ต.ค. 58
ราคา 16,900 บาท

วันที่ 24-27 ต.ค./30 ต.ค.-02 พ.ย. 58
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0503) ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 01-03 ส.ค. 15-17 ส.ค. 58
ราคา 18,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0501) โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (NX)

วันที่ 4-7,11-14,18-21,25-28 มิ.ย. 58
วันที่ 2-5,9-12,16-19,23-26 ก.ค.,30 ก.ค.-2 ส.ค.58
วันที่ 6-9,13-16,20-2327-30 ส.ค. 58 3-6 ก.ย.58
ราคา 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0502) มาเก๊า จูไห่ พักเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน [NX]

วันที่ 7-9,14-16,21-23,28-30 มิ.ย. 58
ราคา 13,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0504) ฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)

มิถุนายน – กันยายน 2558
ราคา 10,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (PHB0501) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (NX)

มิถุนายน – กันยายน 2558
ราคา 15,999 บาท

   
   
   
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์มาเก๊า

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0401) Package Bonus Hongkong Free&Easy 3วัน 2 คืน (HX)

เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2558
ราคาเริ่มต้น 13,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0402) Package Summer Hongkong Free&Easy 3 วัน 2 คืน (HX)

เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 09 กรกฎาคม 2558
ราคาเริ่มต้น 12,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0201) Package Hongkong 3D 2N (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางวันนี้ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 58
ราคาเริ่มต้นที่ 3,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0203) Package Hongkong-Disneyland 3D2N (ไม่รวมตั๋ว) (พักในDisney Hollywood Hotel)

เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 09 ก.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 9,900.- บาท

   

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์

_blank

สอบถาม


   

 

ทัวร์เส้นทางอื่นๆ

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) HUAWEI TECNOLOGIES ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

 

 

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) ZERO CARBON BUILDING (ZCB) ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

 

 

   

 

 

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
โทรจองผ่าน 02-542-4455
 

 

 

จองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบินฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

 

   

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว 11/06578 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บริษัททัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า ทราเวล จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-542-4455 แฟกส์ 02-542-4259 Hotmail: 086-355-1918
อีเมล info@hongkongmacau.co.th เว็บไซต์ www.hongkongmacau.co.th

 
| ทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |