ทัวร์ฮ่องกง | บริษัทัวร์ฮ่องกง | แพคแกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | hongkongmacau
 

 

ใบอนุญาต ททท. 11/06578

 
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก หรือ โทรจองผ่าน 02-542-4455
   

 

 

   
   
 
 
 

M

 

 

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง (HD0702) ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 07-09/21-23/28-30 ส.ค. 58
ราคา 11,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0601) ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 7-10/20-23/21-24/27-30/28-31 ส.ค. 58
ราคา 11,900.- บาท

วันที่ 31 ก.ค.–3 ส.ค. 58
วันที่ 3-6/4-7/10-13/11-14 ก.ย. 58
ราคา 12,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0602) ฮ่องกง-ไหว้พระนมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4 วัน 2 คืน (CX)


วันที่ 7-10/20-23/21-24/27-30/28-31 ส.ค. 58
วันที่ 3-6/4-7/10-13/11-14 ก.ย. 58
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 31 ก.ค. – 02 ส.ค. 58
ราคา 21,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0502) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา- SUMMER SHOPPING 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 09-12 ส.ค. 58
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH05) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 07-09 , 28-30 ส.ค. 58
ราคา 18,900.- บาท

วันที่ 23-25 ต.ค. 58
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0603) ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 09-12 ส.ค. 58
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 03-06 ,17-20 ก.ย. 58
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0606) ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน (HX)

วันที่ 17-19, 24-26 ก.ค. 58
วันที่ 14-16, 21-23 ส.ค. 58
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 11-13, 18-20 ก.ย. 58 ราคา 16,900.- บาท
วันที่ 16-18 ต.ค. 58 ราคา 18,900.- บาท
วันที่ 23-25 ต.ค. 58 ราคา 19,900.- บาท
วันที่ 30 ต.ค.-01 พ.ย. 58 ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0607) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-Lei Yue Mun 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 04-06,11-13,18-20,25-27 ก.ย. 58
ราคา 15,900.- บาท

วันที่ 02-04 ต.ค. 58
ราคา 16,900.- บาท

วันที่ 16-18 ต.ค. 58
ราคา 15,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0701) มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (NX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0701) มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (NX)

วันที่ 22-25 ต.ค. 58
ราคา 14,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0702) มาเก๊า-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (NX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0702) มาเก๊า-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (NX)

วันที่ 22-25 ต.ค. 58
ราคา 24,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0703) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0703) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 15-19 ต.ค. 58
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0704) ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (HX) บินเช้า-กลับดึก

ทัวร์ฮ่องกง (GH0704) ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (HX) บินเช้า-กลับดึก

วันที่ 14-16,21-23 ส.ค. 58
ราคา 18,900.- บาท

วันที่ 11-13 , 18-20 ก.ย. 58
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 16-18 ต.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

วันที่ 23-25 ต.ค. 58
ราคา 20,900.- บาท

วันที่ 30 ต.ค.–01 พ.ย. 58
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0705) ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0705) ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 01-04 ,15-18 ต.ค./30 ต.ค.-01 พ.ย. 58
ราคา 22,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0502) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 07-10/ 09-12/*12-15 /* 21-24 /28-31 ส.ค. 58
วันที่ 04-07/11-14/18-21 ก.ย./09-12/16-19 ต.ค 58
ราคา 15,900 บาท

วันที่ *22-25/23-26 ต.ค. 58
ราคา 16,900 บาท

วันที่ 24-27 ต.ค./30 ต.ค.-02 พ.ย. 58
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0503) ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 01-03 ส.ค. 15-17 ส.ค. 58
ราคา 18,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0602) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 58
ราคา 17,900-19,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0603) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)

เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 58
ราคา 20,900-22,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0604) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 58
ราคา 26,900-28,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0605) ทัวร์ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน (EK)

เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 58
ราคา 15,900-19,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0501) โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (NX)


วันที่ 6-9,13-16,20-2327-30 ส.ค. 58 3-6 ก.ย.58
ราคา 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (ZG7011) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (UL)

วันที่ 10-13 สิงหาคม 2558
ราคา 11,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (ZG7012) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)

สิงหาคม-ตุลาคม 2558
ราคา 13,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (ZG7013) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

สิงหาคม-ตุลาคม 2558
ราคา 13,900-14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (ZG7014) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่-นองปิง 4 วัน 3 คืน (CX)

สิงหาคม 2558 - มกราคม 2559
ราคา 15,900-23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (ZG7015) ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 1-3,8-10,15-17,29-31 ส.ค. 58
ราคา 15,499 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (ZG7016) ฮ่องกง-นองปิง-หลี่หยุ่ยมุ่น 3 วัน 2 คืน (UL)

วันที่ 01-03,22-24,29-31 ส.ค. 58
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (ZG7017) ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)

สิงหาคม-ตุลาคม 2558
ราคา 19,900-21,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (ZG7018) ฮ่องกง-ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ตุลาคม-ธันวาคม 2558
ราคา 18,900-20,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (ZG7019) ฮ่องกง-ลันเตา-หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน (UL)

ตุลาคม 2558-มกราคม 2559
ราคา 15,900-20,900 บาท

   
   
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์มาเก๊า

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0602) Package Hongkong Super Save Free&Easy 3D2N (CX)

เดินทางตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.-30 ก.ย. 58
ราคาเริ่มต้นที่ 10,900.- บาท

   

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ (GH0701) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (ชมงาน 2 วัน) (KQ)

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ (GH0701) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (ชมงาน 2 วัน) (KQ)

วันที่ 01-04 ,15-18 ต.ค./30 ต.ค.-01 พ.ย. 58
ราคา 22,900.- บาท


   

 

ทัวร์เส้นทางอื่นๆ

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) HUAWEI TECNOLOGIES ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

 

 

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) ZERO CARBON BUILDING (ZCB) ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

 

 

   

 

 

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
โทรจองผ่าน 02-542-4455
 

 

 

จองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบินฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

 

   

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว 11/06578 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บริษัททัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า ทราเวล จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-542-4455 แฟกส์ 02-542-4259 Hotmail: 086-355-1918
อีเมล info@hongkongmacau.co.th เว็บไซต์ www.hongkongmacau.co.th

 
| ทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |