ทัวร์ฮ่องกง | บริษัทัวร์ฮ่องกง | แพคแกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | hongkongmacau
 

 

ใบอนุญาต ททท. 11/06578

 
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก หรือ โทรจองผ่าน 02-542-4455
 
   

 

 

   
   
 

แพคเกจฮ่องกง (HD01) Pakge Hongkong Super Pro 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง (HD) แพ็คเกจฮ่องกง ล่องเรือ Super Star Virgo 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง (CPH02) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง (HD01) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD01) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 31 ต.ค. -02 พ.ย. 57
วันที่ 07-09 / 14-16 / 21-23 พ.ย. 57
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD02) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD02) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 09-12 ต.ค. 57
ราคา 18,900.- บาท

วันที่ 11-14,18-21,25-28 ธ.ค. 57
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD03) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD03) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 16-19// 23-26 ต.ค. 57
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 11-14//18-21//25-28 ธ.ค. 57
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD04) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD04) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 17-19 ต.ค. 57 // 31 ต.ค. – 02 พ.ย. 57
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 07-09 พ.ย. 57 // 14-16 พ.ย. 57 21-23 พ.ย. 57
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH01) ฮ่องกง-เซินเจิ้น บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguar 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH01) ฮ่องกง-เซินเจิ้น บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguar 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 11-13 , 17-19 , 24-26 , 31 ต.ค. -01 พ.ย. 57
วันที่ 07-09 , 14-16 , 21-23 , 28-30 พ.ย. 57
ราคา 14,900.- บาท

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 57
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH02) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH02) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 07-10 , 14-17 , 21-24 , 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 57
วันที่ 07-10 ธ.ค. 57
ราคา 27,900.- บาท

วันที่ 11-14 , 18-21 , 24-27, 25-28 ต.ค. 57
ราคา 28,900.- บาท

วันที่ 05-08 ธ.ค. 57
ราคา 29,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH03) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH03) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 18-21 , 24-27 , 25-28 ต.ค. 57
วันที่ 07-10 ธ.ค. 57
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 07-10 , 14-17 , 21-24 , 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 57
ราคา 16,900.- บาท

วันที่ 04-07 , 05-08 ธ.ค. 57
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH04) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (ครึ่งวัน) 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH04) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (ครึ่งวัน) 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 05-07,19-21,26-28 ก.ย. 57
ราคา 18,900.- บาท

วันที่ 17-19,30 ต.ค. – 01 พ.ย. 57
ราคา 19,900.- บาท


วันที่ 23-25,24-26 ต.ค. 57
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH05) ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH05) ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3วัน 2คืน (EK)

วันที่ 17-19,30 ต.ค. -01 พ.ย. 57
วันที่ 07-09 , 14-16 , 21-23 , 28-30 พ.ย. 57
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 11-13 ,24-26 ต.ค. 57
ราคา 18,900.- บาท

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH01) มาเก๊า-ฮ่องกง-2 สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค+ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (GH01) มาเก๊า-ฮ่องกง-2 สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค+ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 58
ราคา 30,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH02) มาเก๊า-ฮ่องกง-2 สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค+ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ฮ่องกง (GH02) มาเก๊า-ฮ่องกง-2 สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค+ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 58
วันที่ 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 58
ราคา 30,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH03) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH03) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 16-19 ต.ค. 57
วันที่ 04-07 ธ.ค. 57
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 09-12, 16-19, 23-26 ต.ค. 57
**(บิน HX772 : BKKHKG 11.25-15.30// HX773 : HKGBKK 23.15-00.55+1)**
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH04) ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH04) ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 09-12 , 16-19 ต.ค. 57
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH05) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH05) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 12-14, 27-29 ก.ย. 57
วันที่ 13-15 ธ.ค. 57
ราคา 19,900 บาท

วันที่ 04-06, 11-13, 18-20 ต.ค. 57
วันที่ 31 ต.ค.-02 พ.ย., 15-17 พ.ย. 57
ราคา 21,900 บาท

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH06) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (EK) (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง (GH06) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (EK) (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

วันที่ 12-24/27-29 ก.ย. 57
วันที่ 04-06/11-13/18-20 ต.ค. 57 / 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 57
วันที่ 13-15 ธ.ค. 57
ราคา 14,900 บาท

วันที่ 15-17/ พ.ย. 57
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH07) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 4 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH07) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 18-22 ก.ย. 57
วันที่ 09-13 ต.ค., 06-10 พ.ย. 57
ราคา 18,900 บาท

วันที่ 22-26 ต.ค., 20-24 พ.ย. 57
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH08) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH08) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 15-19, 16-20 ต.ค. 57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH09) ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน นมัสการ 5 สิ่งศักด์สิทธิ์ (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH09) ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน นมัสการ 5 สิ่งศักด์สิทธิ์ (HX)

วันที่ 10-12, 17-19 ต.ค.57
ราคา 21,900 บาท

วันที่ 23-25, 24-26 ต.ค.57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH10) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH10) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 05-09 ก.ย. 57
ราคา 17,900 บาท

วันที่ 10-13 , 31 ต.ค.-03 พ.ย. 57
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH11) ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา–ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (GH11) ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา–ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 58 (BUS 1)
วันที่ 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 58 (BUS 2)
ราคา 29,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH12) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (GH12) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 30 ธ.ค. -02 ม.ค. 58
วันที่ 31 ธ.ค. -03 ม.ค. 58
ราคา 34,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (GH13) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (GH13) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 23-26 ต.ค. 57
ราคา 22,900 บาท

วันที่ 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 58
วันที่ 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 58
ราคา 28,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (GH14) มาเก๊า-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (GH14) มาเก๊า-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM01) Special Promotion ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (MM01) Special Promotion ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 10-12 , 17-19 , 18-20 ต.ค. 57
วันที่ 07-09,14-16,21-23,28-30 พ.ย. 57
ราคา 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM02) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (MM02) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 16-19 / 23-26 ต.ค. 57
ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM03) ฮ่องกง-มาเก๊า-หมู่บ้าน ABERDEEN FISHING 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (MM03) ฮ่องกง-มาเก๊า-หมู่บ้าน ABERDEEN FISHING 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 22-24 ต.ค. / 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 57
ราคา 17,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM04) ฮ่องกง-สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธ์ 4 วัน 3 คืน (OX)

ทัวร์ฮ่องกง (MM04) ฮ่องกง-สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธ์ 4 วัน 3 คืน (OX)

วันที่ 13-16 พ.ย. 57
ราคา 15,900 บาท

วันที่ 16-19 ต.ค. 57
ราคา 16,900 บาท


วันที่ 30 พ.ย. – 01 ธ.ค. 57
ราคา 18,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC01) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (TVC01) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน (CX)

วันที่ 4-6/5-7/17-19/25-27 ต.ค. 57
วันที่ 7-9/8-10/9-11/14-16/15-17/16-18/21-23/22-24/23-25 พ.ย. 57
ราคา 13,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC02) สุดคุ้ม PRO.. ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (TVC02) สุดคุ้ม PRO.. ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน (CX)

วันที่ 3-5,12-14, 18-20, 25-27 ต.ค. 57
ราคา 10,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC03) มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (TVC03) มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 23 – 26 ต.ค. 57
ราคา 28,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC04) มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (TVC04) มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 21-24 ต.ค.57
วันที่ 06-09 ธ.ค. 57
ราคา 18,900 บาท

วันที่ 31 ธ.ค.57 - 03 ม.ค.58
ราคา 24,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC05) โปรชิวชิว >> บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD]

ทัวร์มาเก๊า (TVC05) โปรชิวชิว >> บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD]

วันที่ 21-23 ก.ย.57
วันที่ 7-9 , 14-16 , 15-17 พ.ย.57
วันที่ 9-11 , 12-14 , 13-15 ,  20-22 ธ.ค.57
วันที่ 16-18, 17-19 , 23-25, 24-26 ม.ค. 58
วันที่ 30 ม.ค. – 01 ก.พ. 58 //31 ม.ค. - 02 ก.พ. 58
ราคา 9,999 บาท

วันที่ 10-12 , 11-13 ต.ค.57
ราคา 10,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC06) โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 4 วัน 2 คืน (NX)

ทัวร์มาเก๊า (TVC06) โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 4 วัน 2 คืน (NX)

วันที่ 1-4/6-9/8-11/15-18/22-25/29 พ.ย. – 2 ธ.ค.57
ราคา 9,999 บาท

วันที่ 4-7/6-9/11-14/13-16/18-21/25-28 ธ.ค.57
ราคา 10,499 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC07) Pro..ช้อปปิ้งสุดมันส์ มาเก๊า-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน [FD]

ทัวร์มาเก๊า (TVC07) Pro..ช้อปปิ้งสุดมันส์ มาเก๊า-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน [FD]

วันที่ 16-18 , 23-25 , 24-26 ม.ค.58
วันที่ 30 ม.ค.-01 ก.พ. // 31ม.ค.- 02 ก.พ. 58
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC08) Pro..สุดฮอต มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (TVC08) Pro..สุดฮอต มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 9-11 ธ.ค. 57
ราคา 15,900 บาท

วันที่ 29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 57 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ม.ค. 58
วันที่ 30 ม.ค.-01 ก.พ. // 31 ม.ค-02 ก.พ. 58
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC09) มาเก๊า เรือ Star Pisces ฮ่องกง จูไห่ 4 วัน (NX)

ทัวร์มาเก๊า (TVC09) มาเก๊า เรือ Star Pisces ฮ่องกง จูไห่ 4 วัน (NX)

วันที่ 13-16//20-23 พ.ย. 57
ราคา 15,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC) ฮ่องกง-พระใหญ่เกาะลันเตา-มาเก๊า 3 วัน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (TVC10) ฮ่องกง-พระใหญ่เกาะลันเตา-มาเก๊า 3 วัน (CX)

วันที่ 4-6 ต.ค. 57
ราคา 18,999 บาท

วันที่ 10-12, 11-13, 12-14, 17-19, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ต.ค. 57
วันที่ 7-9, 8-10, 9-11, 14-16, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25 พ.ย. 57
ราคา 19,999 บาท

   
   
   
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์มาเก๊า

แพคเกจฮ่องกง (HD01) Package Hongkong Super Save 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจฮ่องกง (HD01) Package Hongkong Super Save 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 17-19 ต.ค. 57 // 31 ต.ค.-02 พ.ย. 57
วันที่ 07-09 // 14-16 // 21-23 พ.ย. 57
ราคาเริ่มต้นที่ 11,900.- บาท

แพคเกจฮ่องกง (HD02) Pakge Hongkong Super Pro 3 วัน 2 คืน

แพคเกจฮ่องกง (HD02) Pakge Hongkong Super Pro 3 วัน 2 คืน

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ธันวาคม 2557
ราคาเริ่มต้นที่ 3,999.- บาท

แพคเกจฮ่องกง (HD03) Package Free&Easy 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจฮ่องกง (HD03) Package Free&Easy 3 วัน 2 คืน (CX)

กำหนดเดินทางวันนี้ถึงถึง 24 ธันวาคม 2557
ราคาเริ่มต้นที่ 10,900.- บาท

แพคเกจฮ่องกง (HD04) แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

แพคเกจฮ่องกง (HD04) แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 15-17 พ.ย. 56
ราคา 13,500 บาท

แพคเกจล่องเรือ (HD05) แพ็คเกจฮ่องกง ล่องเรือ Super Star Virgo 3 วัน 2 คืน

แพคเกจล่องเรือ (HD05) แพ็คเกจฮ่องกง ล่องเรือ Super Star Virgo 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทางทุกวันเสาร์ มิ.ย. - ต.ค. 57 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ราคา 7,900.- บาท

แพคเกจสิงคโปร์ (HD06) ล่องเรือ Super Star Gemini สิงคโปร์-มะละกา 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

แพคเกจสิงคโปร์ (HD06) ล่องเรือ Super Star Gemini สิงคโปร์-มะละกา 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 ส.ค. 57
ราคา 13,900.- บาท

แพคเกจมัลดีฟส์ (HD07) Package Maldives Free&Easy 3 วัน 2 คืน (PG)

เลือกเดินทางได้ทุกวัน – สิงหาคม 2557 ( 2 ท่าน ออกเดินทาง)
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2557 ( 2 ท่าน ออกเดินทาง)
ราคาเริ่มต้นที่ 45,600 บาท

แพคเกจมัลดีฟส์ (HD) แพ๊คเกจ Maldives 4 วัน 2 คืน (UL)

แพคเกจมัลดีฟส์ (HD08) แพ๊คเกจ Maldives 4 วัน 2 คืน (UL)

เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ราคาเริ่มต้นที่ 37,300 บาท

   

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์

ทัวร์กวางเจา (GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์กวางเจา (GH01) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 16-19 ต.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์กวางเจา (GH) กวางเจาแทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง(เข้าชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (KQ)

ทัวร์กวางเจา (GH02) กวางเจาแทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง(เข้าชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (KQ)

วันที่ 17-20  ต.ค. 57
ราคา 18,900 บาท

ทัวร์กวางเจา (GH) กวางเจาแทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5 วัน 4 คืน (KQ)

ทัวร์กวางเจา (GH03) กวางเจาแทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5 วัน 4 คืน (KQ)

วันที่ 15-19 // 22-26  ต.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC) มหกรรมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (TVC01) มหกรรมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 15 – 18 / 17 – 20 ต.ค. 57
ราคา 19,900 บาท

   

 

ทัวร์เส้นทางอื่นๆ

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) HUAWEI TECNOLOGIES ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

 

 

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) ZERO CARBON BUILDING (ZCB) ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

 

 

   

 

 

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
โทรจองผ่าน 02-542-4455
 

 

 

จองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบินฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

 

   

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว 11/06578 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บริษัททัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า ทราเวล จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-542-4455 แฟกส์ 02-542-4466 Hotmail: 086-355-1918
อีเมล info@hongkongmacau.co.th เว็บไซต์ www.hongkongmacau.co.th

 
| ทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |