ทัวร์ฮ่องกง | บริษัทัวร์ฮ่องกง | แพคแกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | hongkongmacau
 

 

ใบอนุญาต ททท. 11/06578

 
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก หรือ โทรจองผ่าน 02-542-4455
   

 

 

   
   
 

 

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง (HD0201) Hongknog Shopping 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (HD0201) Hongknog Shopping 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 3-5 เม.ย. 58
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0202) ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD0202) ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 10-12 เม.ย. 58
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0203) ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD0203) ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 02-05 เม.ย. 58
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0204) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD0204) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 20-22,21-23,22-24 มี.ค. 58
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0205) ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD0205) ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 4-7/11-14/18-21 มิ.ย. 58
ราคา 11,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0206) เหมาลำฮ่องกง 2 สวนสนุก (ดิสนีย์แลนด์+โอเชี่ยนเวิลด์) 4 วัน 3 คืน (E8)

ทัวร์ฮ่องกง (HD0206) เหมาลำฮ่องกง 2 สวนสนุก (ดิสนีย์แลนด์+โอเชี่ยนเวิลด์) 4 วัน 3 คืน (E8)

วันที่ 12-15 เม.ย. 58
ราคา 27,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0207) ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD0207) ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 12-15 เม.ย. 58
ราคา 27,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD0208) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD0208) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 4-7/11-14/18-21 มิ.ย. 58
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD1201) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD1201) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 20-22 / 21-23 /22-24 มี.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD1202) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD1202) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 20-22 / 21-23 /22-24 มี.ค. 58
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD1203) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (HD1203) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 14-16 /28-30 มี.ค. 58
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (WL0101) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (WL0101) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 22-24 มี.ค. 58
ราคา 13,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (WL0102) ฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (RJ)

ทัวร์ฮ่องกง (WL0102) ฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (RJ)

วันที่ 20-22, 21-23, 22-24 มี.ค. 58
ราคา 11,499.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (WL0104) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน (RJ)

ทัวร์ฮ่องกง (WL0104) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน (RJ)

วันที่ 14-17,21-24 มี.ค. 58
ราคา 15,999.- บาท

วันที่ 04-07,18-21,25-28 เม.ย. 58
ราคา 16,999.- บาท

วันที่ 11-14 เม.ย. 58
ราคา 17,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0101) มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น- ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 05-08/12-15/19-22/26-29 มี.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0102) ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 20-22/06-08/07-09/13-15/14-16/20-22/21-23/27-29/28-30 มี.ค. 58
ราคา 12,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0103) ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง 4 วัน 3 (TG)

วันที่ 05-08/12-15/19-22/26-29 มี.ค. 58
ราคา 24,900.- บาท

วันที่ 03-06 เม.ย. 58
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ 10-13 เม.ย. 58
ราคา 29,900.- บาท

วันที่ 11-14 เม.ย. 58
ราคา 31,900.- บาท

วันที่ 13-16 เม.ย. 58
ราคา 30,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH0104) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 (TG)

วันที่ 05-08/12-15/19-22/26-29 มี.ค. 58
ราคา 29,900.- บาท

วันที่ 10-13/13-16 เม.ย. 58
ราคา 35,900.- บาท

วันที่ 11-14 เม.ย. 58
ราคา 36,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0201) ฮ่องกง-มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0201) ฮ่องกง-มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 30 เม.ย.–03 พ.ค. 58
ราคา 29,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1202) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 04-07/06-09/07-10/13-16/14-17 มี.ค. 58
ราคา 15,900 บาท

วันที่ 19-22/20-23/21-24/26-29/ 27-30/28-31 มี.ค. 58
ราคา 16,900 บาท

วันที่ 12-15,13-16 เม.ย. 58
ราคา 25,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1203) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 06-08/07-09/13-15/14-16/20-22/21-23/27-29/28-30 มี.ค. 58
ราคา 17,900 บาท

วันที่ 4-6,10-12,14-16 เม.ย. 58
ราคา 24,900.- บาท

วันที่ 11-13,12-14 เม.ย.
ราคา 25,900.- บาท

วันที่ 17-19,24-26 เม.ย. 58
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1204) ฮ่องกง-มาเก๊า-กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 04-07/06-09/07-10/13-16/14-17 มี.ค. 58
ราคา 19,900 บาท

วันที่ 19-22/20-23/21-24/26-29/27-30/28-31 มี.ค. 58
ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1205) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 04-07/06-09/07-10/13-16/14-17 มี.ค. 58
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 19-22/20-23/21-24/26-29/27-30/28-31 มี.ค. 58
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 12-15 เม.ย. 58
ราคา 36,900.- บาท

วันที่ 13-16 เม.ย. 58
ราคา 35,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH1206) ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 06-08/07-09/13-15/14-16/20-22/21-23/27-29/28-30 มี.ค. 58
ราคา 15,900 บาท

วันที่ 4-6,10-12,14-16 เม.ย. 58
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 11-13,12-14 เม.ย. 58
ราคา 23,900.- บาท

วันที่ 17-19 , 24-26 เม.ย. 58
ราคา 15,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0101) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0101) ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 04-06/14-16 เม.ย. 58
ราคา 21,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0102) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้น ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0102) มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซินเจิ้น ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 12-15,13-16 เม.ย. 58
ราคา 27,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0103) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตาฯ Harbour Cruise – Bauhinia (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0103) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตาฯ Harbour Cruise – Bauhinia (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 12-14 เม.ย. 58
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0104) ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (หมู่บ้านวัฒนธรรม) 4 วัน 3 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0104) ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (หมู่บ้านวัฒนธรรม) 5 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 11-15 เม.ย. 58
ราคา 27,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0105) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0105) มาเก๊า-จู่ไห่-โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 03-06 เม.ย. 58
ราคา 22,900 บาท

วันที่ 12-15,13-16 เม.ย. 58
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0106) มาเก๊า-ฮ่องกง-เซินเจิ้น หมู่บ้านวัฒนธรรม 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0106) มาเก๊า-ฮ่องกง-เซินเจิ้น หมู่บ้านวัฒนธรรม 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 03-06 เม.ย. 58
ราคา 24,900 บาท

วันที่ 12-15,13-16 เม.ย. 58
ราคา 27,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0107) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0107) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 03-06 เม.ย. 58
ราคา 24,900 บาท

วันที่ 12-15,13-16 เม.ย. 58
ราคา 27,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0108) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0108) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 12-14 เม.ย. 58
ราคา 28,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0109) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0109) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 3-6 เม.ย. 58
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0110) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา (Lei Yue Mun) 3 วัน 2 คืน (TG)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0110) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา (Lei Yue Mun) 3 วัน 2 คืน (TG)

วันที่ 4-6 เม.ย. 58
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH0111) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH0111) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 12-14 เม.ย. 58
ราคา 25,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH1101) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH1101) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 06-09,13-16 มี.ค. 58
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH1102) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH1102) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 06-09,13-16 20-23 มี.ค. 58
ราคา 19,900 บาท

วันที่ 03-06 เม.ย. 58
ราคา 22,900 บาท


ทัวร์ฮ่องกง (GH05) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH05) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 14-16,21-23 มี.ค. 58
ราคา 17,900 บาท

วันที่ 04-06 เม.ย. 58
ราคา 21,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0102) Pro..ช้อปปิ้งสุดมันส์ มาเก๊า-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0102) Pro..ช้อปปิ้งสุดมันส์ มาเก๊า-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 1-3,7-9,14-16,21-23,28-30 มี.ค. 58
ราคา 14,900 บาท

วันที่ 4-6,18-20,19-21,21-23,26-28,27-29 เม.ย. 58
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0106) ฮ่องกง ไหว้พระ + ช้อปปิ้งมันส์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0106) ฮ่องกง ไหว้พระ + ช้อปปิ้งมันส์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 06-08, 07-09, 13-15, 14-16 มี.ค. 58
วันที่ 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค. 58
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0107) ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0107) ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 07-09, 13-15, 14-16 มี.ค. 58
วันที่ 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค. 58
ราคา 12,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0108) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0108) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 20-22, 21-23, 22-24 มี.ค. 58
ราคา 11,499 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0109) ฮ่องกง-พระใหญ่เกาะลันเตา-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (TVC0109) ฮ่องกง-พระใหญ่เกาะลันเตา-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 22-24 มี.ค. 58
ราคา 23,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC1201) มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (NX)

ทัวร์มาเก๊า (TVC1201) มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (NX)

วันที่ 7-10,21-24,28-31 มี.ค. 58
ราคา 15,999 บาท

ทัวร์มาเก๊า (TVC1101) โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า-จูไห่ 4 วัน 2 คืน (NX)

วันที่ 5-8,7-10,12-15,14-17,19-22,21-24,26-29 , 28-31 มี.ค. 58
ราคา 9,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM0101) ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (UL)

วันที่ 19-21,26-28 มี.ค. 58
ราคา 12,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM0102) ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 14-16 เม.ย.58
ราคา 14,999.- บาท

วันที่ 23-25 เม.ย. 58
ราคา 12,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM0103) ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 11-14 มี.ค. 58
ราคา 12,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM0104) ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 12-15, 26-29 มี.ค. 58
ราคา 14,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM0105) ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 26-28 มี.ค. 58
ราคา 10,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM0106) ฮ่องกง-เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 11-14 มี.ค. 58
ราคา 10,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM0107) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจา 4 วัน 3 คืน (UL)

วันที่ 05–08,12–15,19 –22,26–29 มี.ค. 58
ราคา 15,999 บาท

วันที่ 02-05,09-16,16 –19 เม.ย. 58
ราคา 17,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM0108) ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 26-28 เม.ย. 58
ราคา 14,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM0109) ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 11-14 มี.ค. 58
ราคา 14,999.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (MM0110) ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (MM0110) ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 26-28 เม.ย. 58
ราคา 14,999 บาท

   
   
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์มาเก๊า

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD) Package Hongknog 3D 2N (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0201) Package Hongknog 3D 2N (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางวันนี้ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 58
ราคาเริ่มต้นที่ 3,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0202) Package Hongkong-Disneyland 3D 2N (EK) (พักใน Disney Hollywood Hotel 1 คืน)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0202) Package Hongkong-Disneyland 3D 2N (EK) (พักใน Disney Hollywood Hotel 1 คืน)

วันที่ 03-05 เม.ย. 58
ราคา 20,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0203) Package Hongkong-Disneyland 3D2N (ไม่รวมตั๋ว) (พักในDisney Hollywood Hotel)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0203) Package Hongkong-Disneyland 3D2N (ไม่รวมตั๋ว) (พักในDisney Hollywood Hotel)

เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 09 ก.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 9,900.- บาท

แพคเกจฮ่องกง (HD0204) Package Hongknog 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจฮ่องกง (HD0204) Package Hongknog 3 วัน 2 คืน (CX)

เดินทางตั้งแต่ วันที่ 25 ม.ค.-31 มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 19,900.- บาท

แพคเกจฮ่องกง (HD0102) แพ๊คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจฮ่องกง (HD0102) แพ๊คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (CX)

เริ่มเดินทางตั้งแต่ 01 - 28 ก.พ. 58
ราคาเริ่มต้นที่ 16,900.- บาท

แพคเกจฮ่องกง (HD0101) แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0103) Package Hongkong Happy New Year 3วัน 2 คืน (CX)

เดินทางตั้งแต่วันที่ 04 ม.ค.-14 มี.ค.58
ราคาเริ่มต้นที่ 10,900.- บาท

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0104) Package Hongkong 3D 2N (CX)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0104) Package Hongkong 3D 2N (CX)

เดินทางวันที่ 26-28 ก.พ.,20-22,21-23,22-24 มี.ค. 58
ราคา 12,900.- บาท

 

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0105) Package Hongkong 3D 2N (EK)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (HD0105) Package Hongkong 3D 2N (EK)

วันที่ 7-9 , 14-16 มี.ค. 58
ราคา 11,900.- บาท

Package Hongkong Super Pro x2 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (CPH) Package Hongknog Super Save 4D 3N (EK)

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 15,500 บาท

Package Hongkong Super Pro x2 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง (CPH) Package สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน (EK)

เดินทาง ก.พ.-มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

   

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์

_blank

(GH0101) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG) (ชมงาน 2 วันเต็ม)

วันที่ 15-18,16-19 เม.ย. 58
ราคา 28,900 บาท

 


(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3คืน (KQ)

(GH0102) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3คืน (KQ) เพิ่ม (ชมงาน 2 วันเต็ม)

วันที่ 24-27 เม.ย. 58
ราคา 22,900 บาท

(GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5 วัน 4 คืน (KQ)

(GH0103) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5 วัน 4 คืน (KQ) เพิ่ม (ชมงาน 3 วันเต็ม)

วันที่ 15-19 เม.ย. 58
ราคา 25,900 บาท

   

 

ทัวร์เส้นทางอื่นๆ

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) HUAWEI TECNOLOGIES ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

 

 

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) ZERO CARBON BUILDING (ZCB) ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

 

 

   

 

 

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
โทรจองผ่าน 02-542-4455
 

 

 

จองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบินฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

 

   

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว 11/06578 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บริษัททัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า ทราเวล จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-542-4455 แฟกส์ 02-542-4259 Hotmail: 086-355-1918
อีเมล info@hongkongmacau.co.th เว็บไซต์ www.hongkongmacau.co.th

 
| ทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |