ทัวร์ฮ่องกง | บริษัทัวร์ฮ่องกง | แพคแกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | hongkongmacau
 

 

ใบอนุญาต ททท. 11/06578

 
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก หรือ โทรจองผ่าน 02-542-4455
 
   

 

 

   
   
 

 

ทัวร์ฮ่องกง (HD) แพ็คเกจฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง (HD) แพ็คเกจฮ่องกง ล่องเรือ Super Star Virgo 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง (HD) Package Hongkong Bigbus Tour 3 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)

tour/57/jun/ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊าHD002.html

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง (HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD01) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 57
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD02) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 07-10 / 14-17 / 21-24 ส.ค. 57
ราคา 16,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD04) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD03) ฮ่องกง-มาเก๊า-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (CX)

วันที่ 07-10/14-17/21-24 ส.ค. 57
วันที่ 04-07/11-14/18-21 ก.ย. 57
ราคา 23,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD06) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง (HD04) ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน (CX)

วันที่ 07-10/14-17/21-24 ส.ค. 57
วันที่ 04–07/11-14/18-21/25-28 ก.ย. 57
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH01) ฮ่องกง-เซินเจิ้น บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguar 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 05-07,19-21,26-28 ก.ย. 57
วันที่ 31 ต.ค. -01 พ.ย. 57 
ราคา 13,900.- บาท

วันที่ 01-03,08-10 ส.ค. 57
วันที่ 11-13,17-19,23-25,24-26 ต.ค. 57 
ราคา 14,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH02) ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์-พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 01-04,08-11,15-18,22-25 ส.ค. 57
วันที่ 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 57
วันที่ 05-08 , 19-22 , 26-29 ก.ย. 57
ราคา 27,900.- บาท

วันที่ 09-12 ส.ค. 57
วันที่ 03-06 , 11-14 , 17-20 , 18-21 , 23-26, 24-27,25-28 ต.ค. 57
ราคา 28,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH03) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (EK)

วันที่ 15-18 , 22-25 , 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 57
วันที่ 05-08,19-22,26-29 ก.ย. 57
วันที่ 03-06,11-14 ต.ค. 57
ราคา 16,900.- บาท

วันที่ 17-20,18-21,23-26,24-27,25-28  ต.ค. 57 
ราคา 17,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (ครึ่งวัน) 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH04) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (ครึ่งวัน) 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 05-07,19-21,26-28 กันยายน 2557
ราคา 18,900.- บาท

วันที่ 15-17,22-24,29-31 ส.ค.57
วันที่ 01-03,08-10,15-17,22-24,29-31 ส.ค. 57
วันที่ 17-19,30 ต.ค. – 01 พ.ย. 57
ราคา 19,900.- บาท


วันที่ 11-13,23-25,24-26 ต.ค. 57
ราคา 20,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (CPH) ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (CPH05) ฮ่องกง-อิ่มบุญ-อิ่มช้อป 3วัน 2คืน (EK)

วันที่ 05- 07,19-21,26-28 ก.ย. 57
ราคา 16,900.- บาท

วันที่ 15-17,22-24,29-31 ส.ค.57
วันที่  01-03,08-10,15-17,22-24,29-31 ส.ค. 57  
วันที่ 17-19,30 ต.ค. -01พ.ย. 57
ราคา 17,900.- บาท

วันที่ 11-13 ,23-25,24-26 ต.ค. 57
ราคา 18,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง Summer shop 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH01) ฮ่องกง Summer shop 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 01-03, 22-24, 29-31 ส.ค. 57
ราคา 15,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH02) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 12-14, 27-29 ก.ย. 57
วันที่ 13-15 ธ.ค. 57
ราคา 19,900 บาท

วันที่ 01-03, 22-24, 29-31 ส.ค.57
ราคา 20,900 บาท

วันที่ 09-11, 10-12 ส.ค. 57
วันที่ 04-06, 11-13, 18-20ต.ค. 57
วันที่ 31 ต.ค.-02 พ.ย., 15-17 พ.ย. 57
ราคา 21,900 บาท

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 23,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม3 วัน 2 คืน (EK) (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง (GH03) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (EK) (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

วันที่ 01-03, 22-24, 29-31 ส.ค. 57
ราคา 14,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 4 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH04) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 5 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 08-12 ส.ค. 57
ราคา 20,900 บาท


วันที่ 21-25 ส.ค., 18-22 ก.ย. 57
วันที่ 09-13 ต.ค., 06-10 พ.ย. 57
ราคา 18,900 บาท

วันที่ 22-26 ต.ค., 20-24 พ.ย. 57
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (GH05) ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน (EK)

วันที่ 15-19, 16-20 ต.ค. 57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน นมัสการ 5 สิ่งศักด์สิทธิ์ (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH06) ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน นมัสการ 5 สิ่งศักด์สิทธิ์ (HX)

วันที่ 10-12, 17-19 ต.ค.57
ราคา 21,900 บาท

วันที่ 23-25, 24-26 ต.ค.57
ราคา 22,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง (GH07) ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 4 วัน 3 คืน (HX)

วันที่ 05-09 ก.ย. 57
ราคา 17,900 บาท

วันที่ 10-13 , 31 ต.ค.-03 พ.ย. 57
ราคา 19,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา–ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (GH08) ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา–ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 05-07 ธ.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 58 (BUS 1)
วันที่ 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 58 (BUS 2)
ราคา 29,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (GH) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง (GH09) ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 30 ธ.ค. -02 ม.ค. 58
วันที่ 31 ธ.ค. -03 ม.ค. 58
ราคา 34,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (GH) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (GH10) มาเก๊า-จูไห่-ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (FD)

วันที่ 23-26 ต.ค. 57
ราคา 24,900 บาท

วันที่ 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 58
วันที่ 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 58
ราคา 24,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (GH) มาเก๊า-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์มาเก๊า (GH11) มาเก๊า-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 05-07 ก.ย. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (SS) มาเก๊า-จูไห่-CHIME LONG OCEAN 5 วัน 4 คืน (NX)

ทัวร์มาเก๊า (SS01) มาเก๊า-จูไห่-CHIME LONG OCEAN 5 วัน 4 คืน (NX)

วันที่ 23 - 27/30 ก.ค. - 03 ส.ค. 57
วันที่ 06 - 10/13 - 17/20 - 24/27 - 31 ส.ค. 57
วันที่ 03 - 07/10 14/17 - 21/24 - 28 ก.ย. 57
ราคา 13,900 บาท

ทัวร์มาเก๊า (SS) มาเก๊า-จูไห่-ฝอซาน-กวางเจา-ซุ่นเต๋อ 5 วัน 3 คืน (NX)

ทัวร์มาเก๊า (SS02) มาเก๊า-จูไห่-ฝอซาน-กวางเจา-ซุ่นเต๋อ 5 วัน 3 คืน (NX)

วันที่ 23-27/30 ก.ค. - 03 ส.ค.57
วันที่ 06-10/13-17/20-24/27-31 ส.ค. 57
วันที่ 03-07/10-14/17-21/24-28 ก.ย. 57
ราคา 13,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (ST) ฮ่องกง-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (ST01) ฮ่องกง-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 25 – 27 / 29 – 31 ก.ค. 57
ราคา 19,900.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (BZ) ฮ่องกง-สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน (EK)

ทัวร์ฮ่องกง (BZ01) ฮ่องกง-สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 25-27 ก.ค. 57
วันที่ 1-3,8-10,15-17,22-24,29-31 ส.ค. 57
วันที่ 5-7,12-14,19-21,26-28 ก.ย. 57
ราคา 16,900 บาท

   
ทัวร์ฮ่องกง (BS) ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) ทัวร์ฮ่องกง (BS) ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK) ทัวร์ฮ่องกง (BS) ฮ่องกง-มาเก๊า-เดอะเวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (EK)
   
   
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง (HD) Package Hongkong Bigbus Tour 3 วัน 2 คืน (CX)

แพคเกจฮ่องกง (HD03) Package Hongkong Bigbus Tour 3 วัน 2 คืน (CX)

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 57
ราคา 10,500.- บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD) แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

แพคเกจฮ่องกง (HD04) แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (EK)

วันที่ 15-17 พ.ย. 56
ราคา 13,500 บาท

ทัวร์ฮ่องกง (HD) แพ็คเกจฮ่องกง ล่องเรือ Super Star Virgo 3 วัน 2 คืน

แพคเกจล่องเรือ (HD01) แพ็คเกจฮ่องกง ล่องเรือ Super Star Virgo 3 วัน 2 คืน

ออกเดินทางทุกวันเสาร์ มิ.ย. - ต.ค. 57 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ราคา 7,900.- บาท

แพคเกจสิงคโปร์ (HD) ล่องเรือ Super Star Gemini สิงคโปร์-มะละกา 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

แพคเกจสิงคโปร์ (HD01) ล่องเรือ Super Star Gemini สิงคโปร์-มะละกา 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 ส.ค. 57
ราคา 13,900.- บาท

แพคเกจมัลดีฟส์ (HD01) Package Maldives Free&Easy 3 วัน 2 คืน (PG)

เลือกเดินทางได้ทุกวัน – สิงหาคม 2557 ( 2 ท่าน ออกเดินทาง)
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2557 ( 2 ท่าน ออกเดินทาง)
ราคาเริ่มต้นที่ 45,600 บาท

แพคเกจมัลดีฟส์ (HD) แพ๊คเกจ Maldives 4 วัน 2 คืน (UL)

แพคเกจมัลดีฟส์ (HD02) แพ๊คเกจ Maldives 4 วัน 2 คืน (UL)

เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ราคาเริ่มต้นที่ 37,300 บาท

   

 

กวางเจาเทรดแฟร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์

ทัวร์กวางเจา (GH) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์กวางเจา (GH01) กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 16-19 ต.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

ทัวร์กวางเจา (GH) กวางเจาแทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง(เข้าชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (KQ)

ทัวร์กวางเจา (GH02) กวางเจาแทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง(เข้าชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (KQ)

วันที่ 17-20  ต.ค. 57
ราคา 18,900 บาท

ทัวร์กวางเจา (GH) กวางเจาแทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5 วัน 4 คืน (KQ)

ทัวร์กวางเจา (GH03) กวางเจาแทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 5 วัน 4 คืน (KQ)

วันที่ 15-19 // 22-26  ต.ค. 57
ราคา 26,900 บาท

   

 

ทัวร์เส้นทางอื่นๆ

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) SHENZHEN POLY TECHNIC ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) Maritime Museum in Macau ณ เขตการปกครองพิเศษมาเก๊า

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) HUAWEI TECNOLOGIES ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

 

 

โปรแกรมศึกษาดูงาน (HD) ZERO CARBON BUILDING (ZCB) ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

 

 

   

 

 

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ค้นหาเที่ยวบิน จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก
โทรจองผ่าน 02-542-4455
 

 

 

จองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบินฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

 

 

   

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว 11/06578 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บริษัททัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า ทราเวล จำกัด
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-542-4455 แฟกส์ 02-542-4466 Hotmail: 086-355-1918
อีเมล info@hongkongmacau.co.th เว็บไซต์ www.hongkongmacau.co.th

 
| ทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |