ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ทราเวล ใบอนุญาต ททท. 11/06578

เดินทาง ส.ค.-ต.ค.60 ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น เกาะลันเตา - ขึ้นกระเช้านองปิง 360หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ไหว้พระใหญ่ อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET – เมืองเซินเจิ้นวัดกวนอู – ช้อปปิ้งร้านหยก - ผ้าไหม – ยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งตลาดหลอหวู่ ชมโชว์ MANGROVE GROOVE – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ – งานฮวงจุ้ย – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ดูรายละเอียดทัวร์
เดินทาง ส.ค.-ต.ค.60 ทัวร์ 4 เมือง ทัวร์ฮ่องกง เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยนชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิตหมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิวช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ยเยือน THE PARISIAN MACAO
ดูรายละเอียดทัวร์
เดินทาง พ.ย.- พ.ค.60 ืทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง ไหว้พระแก้ชง ณ วัดาม่า + ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล + ชมความงามรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการ เก็บภาพประทับใจกับเมืองจำลองของจีน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว+ขอพรความรัก ณ วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้
ดูรายละเอียดทัวร์
เดินทาง 18-20, 19-21, 24-26, 31 ส.ค.-2 ก.ย. 60 ทัวร์ฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยและหลอหวู่เซินเจิ้น ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ พักเซินเจิ้น 2 คืน
ดูรายละเอียดทัวร์
เดินทาง 11-14 ส.ค.60 ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น วัดกวนอู - ภูเขาดอกบัว อนุสรณ์เติ้งเสี่ยวผิง - ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ วัดแชกงหมิง-วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ ช้อบปิ้งถนนนาทาน + ตลาดตงเหมิน
ดูรายละเอียดทัวร์
 • 36

  CODE:TKMFM01 ทัวร์ MCAU CHILL CHILL จูไห่ 3D2N


 • เริ่มต้นเพียง 4,888 Bath
 • เดินทาง ส.ค.- ก.ย.60 ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จูไห่ ช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย – อาหารค่ำ เป่าฮื้อ ไวน์แดง ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – วัดผู่โถว่ – ร้านบัวหิมะ- ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ชมโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน- ข้ามด่านจูไห่ – เมืองมาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์พอล – เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนม – เวเนเชี่ยน
  ดูรายละเอียดทัวร์
  เดินทาง ส.ค. กับ ต.ค.60 ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จูไห่ ทัวร์ฮ่องกง 1.เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 2. ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต 3.ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง 5.เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
  ดูรายละเอียดทัวร์
  เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.60 ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จูไห่ ทัวร์ฮ่องกง 1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 2. ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต 3.ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว 4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง 5.เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
  ดูรายละเอียดทัวร์
  เดินทาง ก.ย.-ต.ค.60 ทัวร์ฮ่องกง พักเซินเจิ้น 2 คืน+ฮ่องกง 1 คืน ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)-ไหว้พระขอพระวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หล่อวู่, จิมซาจุ่ย-เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
  ดูรายละเอียดทัวร์
 • 40

  CODE:TBCX05 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N


 • เริ่มต้นเพียง 9,999 Bath
 • เดินทาง ส.ค.-ก.ย.60 ทัวร์ฮ่องกง 1. ไหว้พระขอพร วัดดังที่ฮ่องกง....วัดแชกงหมิว 2. นมัสการ.....เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ 3. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่....ห้างหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย 4. เมนูพิเศษ....เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
  ดูรายละเอียดทัวร์
  เดินทาง ส.ค.-ธ.ค.60 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ ดิสนีย์แลนด์ + พลุ – เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำ 3D -วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน
  ดูรายละเอียดทัวร์
  เดินทาง ส.ค.60 ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น - รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)-วัดแชกุง - ช้อปปิ้งหลอหวู่ – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำ 3D-เซินเจิ้น –ฮ่องกง- อิสระช้อปปิ้งนาธาน
  ดูรายละเอียดทัวร์
  เดินทาง ก.ย.-ต.ค.60 ทัวร์ฮ่องกง  บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม นำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญด้านพิธีทางศาสนา นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล
  ดูรายละเอียดทัวร์
 • 44

  CODE:SR001 ทัวร์ฮ่องกง สุดคุ้ม 3D2N


 • เริ่มต้นเพียง 16,900 Bath
 • เดินทาง ส.ค.-ธ.ค.60 ทัวร์ฮ่องกง  นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพระใหญ่เทียนถาน แห่งเกาะลันเตา ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์  นั่ง PEAK TRAM พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง แบบพานาโรม่าที่สวยที่สุด  วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดี ออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี  ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** ช้อปปิ้งจุใจ = => ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย Citygate Outlet  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ //ห่านย่างเลิศรส // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง
  ดูรายละเอียดทัวร์
 • 45

  CODE:SP004A ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3D2


 • เริ่มต้นเพียง 10,900 Bath
 • เดินทาง ส.ค.-พ.ย.60 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยว 2 เมือง สัมผัส 2 วัฒนธรรม ชมโชว์ม่านน้ำ 3D เมืองเซินเจิ้น “OCT BAY MANGROVE GROOVE WATER SHOW” อนุสาวรีย์เติงเสียวผิง ผู้ปฏิรูปเศรษฐกิจและพัฒนาเมืองเศรษฐกิจของจีน วัดแชกงหมิว ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน และ เทพเจ้า แห่งความรัก** พักโรงแรม 4 ดาวที่เซินเจิ้น ทั้ง 2 คืน ** ช้อปปิ้งย่านดัง ห้าง Lowu (มาบุญครองเซินเจิ้น) ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + ไวท์แดง //อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง + ห่านย่างเลิศรส
  ดูรายละเอียดทัวร์

  ^